OCW komt in actie tegen drank- en drugsgebruik

Het ministerie van OCW gaat bekijken of de Rotterdamse aanpak van het drank- en drugsgebruik door kwetsbare leerlingen landelijk kan worden ingevoerd. Dat antwoordt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op Kamervragen van de PvdA. Lees verder

De PvdA-Kamerleden Myrthe Hilkens en Loes Ypma hadden vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de de gratis krant Metro. Dit artikel ging over de directe aanpak door de gemeente Rotterdam van het drank- en drugsgebruik door leerlingen in onder andere het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Van de leerlingen in cluster 4 van het speciaal onderwijs drinkt ruim 23 procent fors, blowt 42 procent en komt ruim 19 procent in aanraking met harddrugs. In havo en vwo is dat met respectievelijk 9,5 procent, 13,6 procent en 4,2 procent veel minder.

De nieuwe aanpak in Rotterdam bestaat eruit dat hulpverleners op de scholen zelf aan de slag gaan om de jongeren beter te bereiken. Ook wordt er een contract gesloten tussen ouders en de school waarin staat dat het maximale wordt gedaan om het alcohol- en drugsgebuik terug te dringen. 

De Rotterdamse jeugd- en onderwijswethouder Hugo de Jonge in het artikel in de Metro: 'Het gebruik van alcohol en drugs staat de talentontwikkeling van jongeren in de weg. We weten steeds beter wat het met de hersenontwikkeling doet. Daarom richt Rotterdam zich op het speciaal onderwijs. Daar is sprake van een bijzonder kwetsbare doelgroep.'

Staatssecretaris Van Rijn van VWS meldt nu mede namens zijn collega Sander Dekker van OCW dat wordt bekeken of de Rotterdamse aanpak landelijk kan worden ingevoerd. 'Daarnaast zal ook bezien worden of andere methodieken geschikt kunnen worden gemaakt voor de verschillende risicogroepen in het v(s)o.'

Klik hier voor de antwoorden van staatssecretaris Van Rijn van VWS.