OCW laat scholen opdraaien voor tekorten

Het ministerie van OCW trekt geen extra geld uit voor de materiële bekostiging in het primair onderwijs. Dit betekent dat de scholen opdraaien voor een tekort van alleen al 40 miljoen euro op het onderhoud. Als noodzakelijke verbouwplannen, de schoonmaak van de gebouwen, het onderwijsleerpakket en de stijgende energiekosten worden meegerekend, is het tekort nog veel groter. Lees verder

Elke vijf jaar vindt onderzoek plaats of de bekostiging van de materiële exploitatie in het primair onderwijs nog voldoende is. De ervaring van scholen is dat die bekostiging veel te laag is. Vijf jaar geleden werd het budget met ruim 50 miljoen euro verhoogd. Niet dat daarmee de achterstand was ingelopen, maar het was wel een stap in de goede richting.

Ook dit jaar heeft onderzoek plaatsgehad. Op 6 juli zijn vier rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister zou na de zomer komen. Alleen al uit het rapport over de bekostiging van het onderhoud van scholen kwam een jaarlijks tekort van 40 miljoen euro naar voren.

De kosten van noodzakelijke verbouwplannen van scholen om het ziekmakende binnenklimaat aan te pakken, blijven in die 40 miljoen volledig buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor de stijgende energiekosten en de kosten van het onderwijsleerpakket.

VOS/ABB drong er bij de minister direct op aan om uiterlijk begin september een beleidsreactie te geven. De Tweede Kamer liet aan Van der Hoeven een soortgelijk geluid horen. Vóór 1 oktober moeten namelijk wettelijk de programma’s van eisen (pve’s) van de bekostiging voor de komende vijf jaar worden vastgesteld. De pve’s worden naar de Tweede Kamer gestuurd, die vervolgens een maand de tijd heeft om daarop te reageren.

De reactie van de minister is op het allerlaatste moment bekendgemaakt. De belangrijkste conclusie die daaruit te trekken valt, is dat er geen verbetering komt van de materiële bekostiging. De scholen draaien dus op voor de tekorten die uit de onderzoeken naar voren komen!

VOS/ABB zal samen met de collega-organisaties een krachtig protest laten horen aan de Tweede Kamer, in de hoop dat die de minister zover kan krijgen om alsnog een deugdelijke bekostiging te realiseren.

De beleidsreactie van de minister en de nieuwe pve’s staan in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen