OCW: leerkrachten moeten beter kunnen rekenen

De rol van de leerkracht is cruciaal voor de kwaliteit van het rekenonderwijs. Daarom komen de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW onder meer met maatregelen om leerkrachten rekenvaardiger te maken. Lees verder

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft onderzoek gedaan naar rekendidactieken. Uit het onderzoek blijkt dat het met de rekenvaardigheid van veel kinderen niet zo goed gesteld is.

Om het niveau te verbeteren zet OCW een extra offensief in. Met de PO-Raad, de vakbonden en de scholen worden afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Dit komt bovenop eerdere maatregelen uit de diverse kwaliteitsagenda’s.

Het KNAW-onderzoek volgt op de discussie over het verschil in effectiviteit tussen de realistische en traditionele rekendidactiek. Uit het onderzoek blijkt dat hierover geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Daarom komt OCW met een vervolgonderzoek.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW

Klik hier voor het onderzoeksrapport van de KNAW