‘OCW moet zicht houden op innovatiegeld’

Het ministerie van OCW moet voldoende zeggenschap houden over de besteding van subsidies voor onderwijsinnovaties. Dat is de strekking van het advies ‘Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken’ van de Onderwijsraad, dat maandag is overhandigd aan minister Ronald Plasterk van OCW. Lees verder

Het Rijk stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovaties in het onderwijs. De besteding daarvan wordt volledig aan de onderwijsorganisaties zelf overgelaten. De Onderwijsraad vindt echter dat OCW er voldoende zeggenschap over moet houden.

De raad vindt dat het geld evenwichtig moet worden besteed aan ‘de drie klassieke functies van het onderwijs’, namelijk kwalificatie (kennis en vaardigheden), selectie (toewijzing naar een plaats in de samenleving) en socialisatie (burgerschap).

De overheid kan dit volgens de Onderwijsraad stimuleren door een deel van de innovatiegelden te oormerken en resultaatafspraken met het veld te maken.

Het advies ‘Sturen van vernieuwende onderwijspraktijken’ van de Onderwijsraad staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen