OCW over bezuiniging 300 miljoen: er verandert wat…

In de antwoorden van het ministerie van OCW op de 10 meestgestelde vragen over passend onderwijs, klinken relativerende woorden door over de bezuiniging van 300 miljoen euro. Lees verder

Met de beantwoording van de vragen richt het ministerie zich onder meer op ouders. De vraag of het speciaal onderwijs blijft bestaan, wordt beantwoord met 'ja', waarna OCW met het woord 'wat' de bezuiniging van 300 miljoen euro lijkt te willen maskeren:

Maar er verandert wel wat in de bekostiging.

Dit leidt er volgens het ministerie toe dat er 'minder geld per plek beschikbaar' is. Pas later meldt het ministerie dat het om een bezuiniging van 300 miljoen euro gaat. Ondanks die forse bezuiniging zullen er volgens het ministerie geen zorgleerlingen zonder onderwijs thuis komen te zitten, omdat de besturen zorgplicht krijgen. 

Leraren in het reguliere onderwijs moeten volgens OCW voldoende in staat zijn om zorgleerlingen te begeleiden. Als ze daar onvoldoende toe in staat zijn, kunnen ze zich daarin verder bekwamen, meldt het ministerie.

Klik hier voor de antwoorden op de website www.passendonderwijs.nl, die onder regie van het ministerie van OCW staat.