OCW publiceert ontwerpbesluiten RPO

In de Staatscourant zijn namens demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW de ontwerpbesluiten over Regionale Plannen Onderwijsvoorzieningen (RPO) gepubliceerd. Lees verder

Het gaat om aanvragen die vóór 1 november 2009 zijn ingediend en voortvloeien uit een door schoolbesturen vastgesteld RPO. In de ontwerpbesluiten geeft de staatssecretaris aan welke planningsvoorzieningen zij van plan is goed te keuren.

Belanghebbende schoolbesturen kunnen vanaf vandaag (woensdag 10 maart) binnen zes weken hun zienswijze over de voornemens van de staatssecretaris kenbaar maken. Dat kan bij DUO, ter attentie van de afdeling OND/ODS, postbus  606, 2700 ML Zoetermeer.

Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl