OCW publiceert ‘Werken in het onderwijs 2009’

Het ministerie van OCW heeft de nota ‘Werken in het onderwijs 2009’ gepubliceerd. In de nota worden vele aspecten van de onderwijsarbeidsmarkt belicht, waarbij het Actieplan LeerKracht centraal staat. Lees verder

De nota gaat onder meer in op beloning, loopbaanperspectief en personeelsbeleid. Het Actieplan LeerKracht komt uitgebreid aan bod, waarbij ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal vacatures in het onderwijs en andere verwachtingen voor de toekomst.

Verder besteedt de nota aandacht aan onder meer kwaliteitsbeleid, het imago van het leraarschap, de cao-ontwikkelingen en de beloning van bestuurders.

De integrale online versie van de nota ‘Werken in het onderwijs 2009’ staat op de website van het ministerie van OCW.