OCW stopt bekostiging, einde Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet geen toekomst voor de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Hij draait daarom de geldkraan dicht.

Dekker baseert zijn besluit op een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Die deed onderzoek naar de situatie op Ibn Ghaldoun. Directe aanleiding daarvoor was de eindexamenfraude die daar afgelopen schooljaar aan het licht kwam.

De inspectie concludeert onder andere dat de kwaliteit van het onderwijs op Ibn Ghaldoun ‘uiterst kwetsbaar’ is, dat het niet goed gaat met de sociale veiligheid op school en dat de financiële situatie ‘zorgwekkend’ is. Dat laatste is veroorzaakt door de twee voorgaande besturen. De schuldenlast bedroeg vorig jaar 4,5 miljoen euro.

Verder constateert de inspectie dat er ‘grote problemen’ zijn ‘ten aanzien van de kwaliteit van het personeel en het personeelsbeleid’. Veel leraren van Ibn Ghaldoun zijn onder- of onbevoegd, in de bovenbouw van havo en vwo maar liefst 80 procent. Een andere belangrijke conclusie is dat de organisatiestructuur ‘kwetsbaar’ is, onder andere doordat er in de school sprake is van slechte communicatie en er geen sturing is.

‘De constateringen en de slotsom van de inspectie vind ik uitermate zorgwekkend. De leerlingen verdienen beter onderwijs dan Ibn Ghaldoun hun op dit moment kan bieden. Gelet op de veelheid van de problemen waarmee de schoolleiding wordt geconfronteerd, zie ik geen toekomst voor de school’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker kan niet overgaan tot sluiting, doordat de overheid dit volgens artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) niet mag als het om bijzonder onderwijs gaat. Wel kan de rijksbekostiging worden stopgezet, wat de staatssecretaris dan ook doet. Dat gebeurt per 1 november. In de praktijk komt stopzetting van de bekostiging neer op sluiting.

Voor de leerlingen wordt in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad vervangend onderwijs geregeld op andere scholen.

Toch weer islamitische vo-school?
Opmerkelijk is dat onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad de mogelijkheid noemt van een doorstart van islamitisch voortgezet onderwijs. ‘De inzet van het college daarbij is dat recht wordt gedaan aan het belang van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen van Ibn Ghaldoun en aan de wens van ouders om te kiezen voor onderwijs met een islamitische signatuur’, aldus De Jonge.

Bestuursvoorzitter  Wim Littooij van het protestants-christelijke schoolbestuur CVO Rotterdam zegt ook de mogelijkheid open te houden voor de oprichting van een nieuwe islamitische vo-school. Hij zei dat dinsdag op Radio 1. Littooij wierp zich in juli op als de reddende engel die Ibn Ghaldoun uit de problemen zou helpen. CVO Rotterdam zou de islamitische scholengemeenschap voor de komende vier tot vijf jaar gaan besturen.

De christelijke bestuursvoorzitter toen: ‘Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het als onze christelijke plicht onze hand uit te steken, een verantwoordelijkheid vanuit onze identiteit. Wij beroepen ons voor ons bestaansrecht op artikel 23, dat doen zij ook. Als wij dus bestaansrecht hebben, heeft Ibn Ghaldoun dat ook’, zo zei hij in een gesprek met de Besturenraad.

De goede wil van de gemeente Rotterdam en het christelijke schoolbestuur valt in goede aarde bij bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van Ibn Ghaldoun. Hij wil met een ander bestuur en onder een andere naam verder met islamitisch voortgezet onderwijs.