OCW vindt besturen rijk genoeg voor gebouwen

Schoolbesturen zijn financieel in staat om de volledige verantwoordelijkheid voor gebouwenonderhoud te dragen. Dat antwoordt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van de SP over achterstallig gebouwenonderhoud in het voortgezet onderwijs. Lees verder

De staatssecretaris wijst er in haar antwoorden op dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs sinds 1993 voor 80 procent en sinds 2005 voor de volle 100 procent verantwoordelijk zijn voor gebouwenonderhoud. Ze benadrukt dat de overheveling van de laatste 20 procent gepaard ging ‘met een gelijktijdige overheveling van middelen uit het Gemeentefonds (24 miljoen euro) en een extra financiële impuls van 10 miljoen euro.’

Volgens de staatssecretaris hebben de schoolbesturen ook reserves voor gebouwenonderhoud kunnen vormen. ‘Bovendien is er voor het inhalen van onderhoudsachterstanden bij oude gebouwen in de jaren 1997 t/m 2003 een extra budget van 147 miljoen euro naar de schoolbesturen gegaan’, aldus Van Bijsterveldt.

Oormerken
Ze schrijft ook dat het niet gewenst is om een deel van de algemene uitkering in het Gemeentefonds te oormerken voor schoolgebouwen, ‘omdat noodzakelijke huisvestingsuitgaven dan (…) op budgettaire beperkingen kunnen stuiten’. Daarmee doelt Van Bijsterveldt op de situatie dat gemeenten nu vrij zijn om eventueel meer geld te besteden aan onderwijshuisvesting dan het ‘fictieve’ budget. 

De antwoorden van de staatssecretaris staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen