OCW wil zeer zwakke scholen sneller sluiten

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW wil sneller overgaan tot sluiting van zeer zwakke scholen. Deze scholen krijgen ook eerder hulp aangeboden. Dat meldt OCW. Lees verder

'Als blijkt dat een zeer zwakke school ondanks alle indringende waarschuwingen, aansporingen en hulpaanbod noch het onderwijsproces noch de leerresultaten weet te verbeteren, dan wijst het belang van de leerlingen mij een andere weg. Ik kan dan de school sluiten. Dat is ingrijpend, maar het belang van goed onderwijs voor elk kind staat voor mij voorop', aldus de minister, die hiervoor met een wetsvoorstel komt.

Het ministerie meldt dat de onderwijskwaliteit, sinds het intensiveren van de aanpak van (zeer) zwakke scholen in 2009, fors vooruit is gegaan. Dat is volgens OCW te danken aan het werk van de inspectie, de zogenoemde vliegende brigades en 'bovenal' de inzet van de scholen zelf. Er zijn nu nog 53 (0,7 procent) basisscholen en 22 (0,8 procent) afdelingen in het voortgezet onderwijs zeer zwak. Dat is in het basisonderwijs een halvering en in het voortgezet onderwijs méér dan een halvering ten opzichte van 2009.

Uiterste maatregel
VOS/ABB vindt dat het sluiten van een school altijd moet worden gezien als een uiterste maatregel, als er écht niets meer kan worden gedaan om de kwaliteit weer op orde te brengen. Bovendien is het voor schoolbesturen een moeilijke opgave om kwaliteitsverbetering hoog op de agenda te houden als het kabinet bezuinigingen doorvoert. 

Het is kenmerkend voor minister Van Bijsterveldt dat zij een dag na de grote onderwijsmanifestatie in Nieuwegein, waar werd geprotesteerd tegen de pijnlijke bezuiniging op passend onderwijs, haar strengere aanpak van zwakke scholen aankondigt. Juist door de bezuiniging op passend onderwijs komt de kwaliteit van zowel het speciaal als regulier onderwijs weer fors onder druk te staan.

De minister mag niet vergeten dat het ook door eerdere miljoenenbezuinigingen, zoals die op het budget voor bestuur en management en de groeiregeling, voor besturen steeds moeilijker wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te borgen. De wil is er zeer zeker, maar als de financiële kraan steeds verder wordt dichtgedraaid, keert de wal het schip.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.