In het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staan onder andere artikelen over passend onderwijs, segregatie als gevolg van artikel 23 van de Grondwet en de griepprik in tijden van lerarentekorten.

Passend onderwijs komt aan bod in een artikel over de Nieuweschool in het Noord-Limburgse dorp Panningen. Deze openbare basisschool doet niet mee aan het diagnosticeren van leerlingen. Alle kinderen zijn gelijk en ze doen allemaal mee. Opmerkelijk: op deze openbare school zijn geen klachten over hoge werkdruk en het ziekteverzuim is er extreem laag.

Directeur Johan van den Beucken vertelt dat hij niet wil stickeren met ADHD, autisme, PDD-NOS of wat dan ook. ‘Wél krijgt elk kind de aanpak die bij hem of haar past, waardoor elk kind zich ontwikkelt. Onze leerkrachten werken daarvoor nauw samen met de IB’er. Ons onderwijs is sterk gedifferentieerd. En dat werkt. We zien goede resultaten en ik zie sommige kinderen hier echt opbloeien’, zo legt hij uit.

Ratjetoe aan scholen

Onder de kop ‘Ratjetoe aan scholen versterkt segregatie’ pleit historicus Carel Verhoef voor ‘een structurele verandering die een einde maakt aan de verzuiling en de desintegratie van ons onderwijssysteem’.

Segregatie bedreigt volgens Verhoef onze hele samenleving. De oorzaak ligt volgens hem in bij de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet, die leidt tot ‘een ratjetoe aan scholen op godsdienstige grondslag’. De structurele verandering waarvoor hij pleit is een herziening van artikel 23, waarbij het huidige openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs worden samengevoegd tot ‘de gemengde school voor alle gezindten’.

Recht op griep?

De vraag is niet of er weer een griepepidemie aankomt, maar wanneer. De ervaringen met de vorige griepepidemie, die maandenlang duurde, was dat zoveel leraren ziek werden dat er elke dag klassen naar huis moesten worden gestuurd. Vervangers waren niet meer te vinden. De gevolgen van het groeiende lerarentekort werden gevoeld.

Is dat te voorkomen? Ja, zegt viroloog Ab Osterhaus. Als alle leraren zich tegen de griep laten vaccineren, zullen er 70 tot 90 procent minder griepgevallen zijn. ‘Ik weet niet hoe groot het lerarentekort is, dat is mijn vak niet, maar ik schat in dat er dan geen klassen vanwege dat tekort naar huis hoeven’, aldus Osterhaus.

VOS/ABB 20 jaar!

Natuurlijk is er in ons blad aandacht voor het VOS/ABB-jubileumfeest. Er zal dan ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de vereniging onder andere een lagerhuisdebat worden gehouden over gelijke kansen in het onderwijs.

Het jubileumfeest is op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Natuurlijk bent ook u van harte welkom. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘VOS/ABB 20 jaar!’.

Andere onderwerpen

In het oktobernummer van magazine Naar School! staan nog meer interessante verhalen:

 • Wij gaan naar school! Isa Degeling (11) en Sam van de Bovenkamp (10) zitten in groep 8 van de Nieuweschool in Panningen.
 • Nooit leerlingen uitsluiten! Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vindt dat het hele aanbod van de school voor álle leerlingen gratis moet zijn.
 • Elke woensdag vrij. Speciale basisschool De Wissel in Hoorn gaat over op een vierdaagse schoolweek. Voortaan zijn de leerlingen elke woensdag vrij.
 • Ouders aan de basis van Tienerschool. Na de start van zes tienerscholen vorig jaar, zijn er dit jaar opnieuw zes geopend. Een daarvan is de openbare Tienerschool in Sneek.
 • De school met de glijbaan. Bewegen is op openbare basisschool De Klinker in Oud-Beijerland heel belangrijk.
 • Diversiteit verbinden met burgerschap. In de scholen zou meer aandacht moeten zijn voor democratie als een way of living.
 • Veel geld besparen met het allerbeste totaalpakket. Dat kan met het Inkoop Centrum Onderwijs van VOS/ABB.
 • Nieuwe leerweg vervangt vmbo-gl en vmbo-tl. Voor een goede aansluiting op zowel mbo als havo.
 • Excursietip. De imposante Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.
 • Hoe zit het nu precies? De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en adviseurs van Ouders & Onderwijs beantwoorden vragen.
 • Nieuw in de boekenkast. Een selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
 • Juridisch advies. Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Blader digitaal door het oktobernummer van magazine Naar School! of download het blad als pdf.