Omliggende besturen steunen openbaar vo Barneveld

De besturen van het openbaar voortgezet onderwijs in Amersfoort, Ede en Harderwijk steunen het initiatief voor een openbare vo-school in Barneveld. Dat hebben ze woensdag bekendgemaakt op een persconferentie. Lees verder

In het van oudsher protestantse Barneveld is wel openbaar primair onderwijs, maar nog geen openbaar voortgezet onderwijs. Een initiatiefgroep uit de Gelderse gemeente wil ervoor zorgen dat dit er wel komt.

VOS/ABB begeleidt dit initiatief, dat nu ook ondersteuning krijgt van de openbare vo-besturen in Amersfoort, Ede en Harderwijk.

Keuze voor ouders
In een gezamenlijke verklaring, die woensdagavond tijdens een persconferentie werd gepresenteerd, staat dat de besturen het in het kader van het streven naar keuzemogelijkheden voor ouders wenselijk achten dat die keuze ook voor ouders in Barneveld een echte optie wordt. Die optie mag naar de mening van de besturen, de initiatiefgroep en VOS/ABB niet gepaard gaan met de noodzaak de kinderen tot ver buiten de gemeentegrenzen te laten reizen, zoals dat in de huidige situatie noodgedwongen gebeurt.

De betrokken besturen hebben met elkaar afgesproken dat de Onderwijsgroep Amersfoort als eerste in aanmerking komt om tot uitvoering van het initiatief over te gaan. In tweede instantie zijn Ede en Harderwijk bereid om hierbij te helpen.

Onderzoek en publiciteit
Eerder werd al bekend dat op initiatief van de lokale politieke partij Pro’98 een onderzoek onder de Barneveldse bevolking zal worden uitgevoerd naar de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs. VOS/ABB organiseert in het kader van dit onderzoek een publiciteitscampagne. Zo zullen er in Barneveld na de meivakantie 1000 posters worden verspreid met het motto ‘kies voor keuze’. 

Klik hier voor een artikel in de Barneveldse Krant.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl