Omstreden voorstellen gewichtenregeling onderwijs: Bureaucratische trucs lossen niets op

Met haar voorstel voor de nieuwe gewichtenregeling werkt minister Maria van der Hoeven van OCW op papier in één klap meer dan 100.000 achterstandsleerlingen weg. Op dit moment zijn er nog 195.000 leerlingen met een extra gewicht van 0,9. In de regeling die de minister voorstaat, blijven er nog 88.000 over. Maar ieder weldenkend mens begrijpt dat geen enkele achterstandsleerling is geholpen met bureaucratisch gegoochel! Lees verder

De minister presenteert de nieuwe gewichtenregeling als

budgetneutraal. Het geld dat vrijkomt door op papier het aantal zware

achterstandsleerlingen te verlagen, wil zij gebruiken voor een

verlaging van de drempel van de huidige 9% naar 5 à 6 %. Deze verlaging

komt vooral ten goede aan scholen met relatief weinig

achterstandsleerlingen.

Het komt er op neer dat er minder geld naar de concentratiegebieden

zal gaan. Dat zijn uiteraard de grote steden, met de meeste leerlingen

van allochtone afkomst. De middelen worden dus meer uitgesmeerd over

het hele land. Op zichzelf is het goed dat ook achterstandsleerlingen

op het platteland nu de aandacht krijgen die ze verdienen, maar de

minister sluit zo willens en wetens de ogen voor de ernst van de

problematiek in de grote steden. Bovendien speelt zij de verschillende

achterstandsgroepen tegen elkaar uit. Een kwalijke zaak!

Een ander aspect is dat door het voorstel van deze CDA-minister het

openbaar onderwijs nog minder geld zal ontvangen dan de andere

richtingen. Van de huidige leerlingen met een extra gewicht van 0,9 zit

ongeveer de helft op openbare basisscholen. De enorme vermindering van

het aantal ‘zware’ achterstandsleerlingen door de papieren truc van de

minister heeft daarom vooral een negatief effect op het openbaar

onderwijs.

VOS/ABB hoopt dat de minister het achterstandenbeleid alsnog serieus

neemt, nu de gezamenlijke onderwijswerkgeversorganisaties en de

vakbonden in hun gezamenlijke petitie te kennen hebben gegeven dat de

nieuwe gewichtenregeling toch echt van tafel moet. De petitie is

vanmiddag aangeboden aan de vaste kamercommissie voor onderwijs. Op de

website van VOS/ABB, www.vosabb.nl, vindt u meer nieuws daarover.