Onbeschaamd misbruik van de wet

Met het recente ontslag van het bestuur van de Stichting Akkoord! maakt een groep Limburgse gemeenten onbeschaamd misbruik van de wet. Gemeenten mogen als toezichthouder weliswaar ingrijpen als verzelfstandigde stichtingen voor openbaar onderwijs zich schuldig maken aan wanbeheer, maar daar is bij Akkoord! absoluut geen sprake van! Lees verder

In 2003 ging Akkoord! als zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs van start. De gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo wilden dat graag. Zij waren niet kinderachtig als het ging om de bruidsschat die werd meegegeven. Een veelbelovende start!

De nieuwe stichting verwierf in korte tijd een prominente plaats in Noord-Limburg. Het onderwijslandschap in die regio werd tot dan toe gedomineerd door rooms-katholieke schoolbesturen en samenwerkingsstichtingen met een minderheid aan openbare scholen. Oude overlegsituaties moesten duidelijk wennen aan de nieuwkomer.

Eigen rechten en kansen
Akkoord! was vanaf het begin assertief, de stichting eiste haar eigen rechten en kansen op. Gemeentebestuurders bleken echter in de veronderstelling te verkeren dat zij via hun wettelijke toezichthoudende functie het beleid van de nieuwe stichting ook na de verzelfstandiging nog in hoge mate konden beïnvloeden. De botsingen waren hevig. Meer dan eens moest, met steun van VOS/ABB, een rechtbank worden bezocht of een formele arbitragecommissie worden ingesteld. De lokale pers stond er vol van.

Ook op andere plekken in Nederland moesten en moeten stichtingen voor openbaar onderwijs hun plek veroveren en verdedigen, soms op het scherpst van de snede. Maar nog nooit is een gemeente of groep gemeenten zover gegaan om hun toezichthoudende rol, die bij wet is geregeld, te misbruiken door een als lastig ervaren openbaar schoolbestuur opzij te zetten.

Onbeschaamd, kleinzielig, provinciaals
Het mag duidelijk zijn dat VOS/ABB samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs er alles aan zal doen om het ontslag van het bestuur van de Stichting Akkoord! terug te draaien. Het onbeschaamde, kleinzielige en provinciaalse wanbestuur van deze Noord-Limburgse gemeenten kan en mag niet standhouden!

Ritske van der Veen, verenigingsseretaris VOS/ABB