Onder de urennorm, maar wel kwaliteit

Scholen voor voortgezet onderwijs die van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW een boete hebben gekregen omdat ze niet voldoen aan de minimale urennormen, bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat concludeert Trouw op basis van gesprekken met elf schoolleiders. Lees verder

Zoals veel scholen voor voortgezet onderwijs samen met VOS/ABB en de VO-raad eerder al aangaven, is het onmogelijk een direct verband te leggen tussen de hoeveelheid lesuren en de prestaties die de scholen leveren. De kritiek luidt nog steeds dat staatssecretaris Van Bijsterveldt met haar strikte handhaving van de urennorm te veel nadruk legt op kwantiteit.

Uit het gesprek dat Trouw met schoolleiders had, blijkt dat die kritiek terecht is. In de krant wordt onder meer het bij VOS/ABB aangesloten openbare Leidsche Rijn College in Utrecht genoemd. Die school had volgens de krant goede onderwijskundige redenen om lesuren van 5 vwo te verschuiven naar 4 vwo en 6 vwo. Dat had tot gevolg dat 5 vwo niet meer aan de urennorm voldeed, wat voor de staatssecretaris reden was een boete te geven.

VOS/ABB Consulting ondersteunt een school voor voortgezet onderwijs in de strijd tegen de voorgenomen boete. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de rechterkolom. Daar staan ook het voorpagina-artikel dat Trouw dinsdag over de urennorm heeft gepubliceerd en het artikel elders in de dinsdagkrant waarin schoolleiders aan het woord komen. Dinsdag publiceerde NRC Handelsblad ook een artikel over dit onderwerp. Dat vindt u ook in de rechterkolom, net als een vervolgartikel woensdag in Trouw.

Bijlagen