Onderhandelaarsakkoord CAO PO bereikt

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe CAO PO, die geldt van 1 augustus 2006 tot 1 augustus 2008. Dat heeft de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) bekendgemaakt. De WvPO heeft onderhandeld met de werknemersorganisaties AOb, Onderwijsbond CNV, CMHF en AVS. Deze cao zal straks gelden voor ruim 180.000 werknemers in het primair onderwijs. Lees verder

Het onderhandelaarsakkoord wordt op korte termijn met een positief advies voorgelegd aan de achterbannen van de betrokken partijen.  Als de leden van de werknemers- en werkgeversorganisaties akkoord gaan, kan medio juni het definitieve groene licht worden gegeven aan de nieuwe cao.

Met het afsluiten van deze nieuwe cao zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden volledig gedecentraliseerd. Dit vloeit voort uit de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs per 1 augustus van dit jaar. De primaire arbeidsvoorwaarden zijn vooralsnog  onderwerp van overleg tussen het ministerie van OCW en de werknemersorganisaties.

Aantrekkelijk
De nieuwe cao omvat een pakket arbeidsvoorwaarden, waarmee de positie van het primair onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert. Het betaald ouderschapsverlof blijft een aantrekkelijke regeling en de vergoedingen voor het woon-werkverkeer worden aanzienlijk verbeterd.

Verder is een akkoord bereikt over de levensloopregeling, met een werkgeversbijdrage van 0,8% van het salaris. Er worden afspraken gemaakt over de aanwending van het budget dat beschikbaar komt voor professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel. Schoolbesturen kunnen voortaan functiedifferentiatie toepassen met gebruik van het nieuwe functiewaarderingssysteem Fuwasys PO.

In de rechterkolom naast dit bericht vindt u de tekst van het onderhandelaarsakkoord met een korte toelichting, een artikel over de belangrijkste afspraken en het persbericht over het onderhandelaarsakkoord..

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl of Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen