Onderhandelingen nieuwe CAO PO van start

De PO-Raad en de vakbonden hebben hun inzet voor het cao-overleg aan elkaar kenbaar gemaakt. Op 7 december 2010 worden de onderhandelingen over de CAO PO 2011 voortgezet. Lees verder

In de zogenoemde inzetbrief omschrijven de partijen wat voor hen de speerpunten in de cao-onderhandelingen zijn. De PO-Raad meldt dat goed onderwijs voor ieder kind voorop staat. ‘Om die ambitie waar te maken, is voldoende en gekwalificeerd personeel een noodzakelijke voorwaarde’, aldus de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de PO-Raad.

Klik hier voor de inzetbrief.