Ondersteuning op gebied van actief burgerschap

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) biedt besturen en scholen ondersteuning op het gebied van actief burgerschap.
Lees verder

SLO krijgt subsidie van het ministerie van OCW voor veldaanvragen. Die zijn bedoeld om onderwijsorganisaties te ondersteunen. Een van de beleidsterreinen is actief burgerschap. Dit thema acht VOS/ABB in het kader van de maatschappelijke opdracht van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van groot belang.

Klik hier voor meer informatie over de implementatie van burgerschap en maatschappelijke thema’s in de school;

Klik hier voor meer informatie over actief burgerschap en debatteren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.

Inschrijven voor deze veldaanvragen kan tot 15 september.

Aanbod VOS/ABB
VOS/ABB kan openbare en algemeen toegankelijke scholen ook ondersteuning bieden bij de concretisering van actief burgerschap. Beleidsmedewerker Lizzy Wijnen is hiervoor het aanspreekpunt.

Klik hier voor meer informatie.