Onderwijs als middel tegen radicalisering

Het kabinet trekt 28 miljoen euro uit om maatschappelijke polarisatie en radicalisering tegen te gaan. In een plan dat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart heeft gepresenteerd, krijgt het onderwijs belangrijke taken toebedeeld. Lees verder

In het plan van het kabinet wordt het onderwijs genoemd als middel om voedingsbodems voor polarisatie en radicalisering weg te nemen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de zorg van goede stageplaatsen en extra begeleiding van jongeren die groot risico lopen zonder diploma de school te verlaten.

Het kabinet noemt ook burgerschap en sociale integratie als een van de kerndoelen van het onderwijs. Leerlingen moeten kennis hebben van verschillende culturele achtergronden, maar vooral ook leren welke overeenkomsten zij met elkaar hebben. Het onderwijs zou bovendien niet-extremistische interpretaties van de islam moeten stimuleren. In het plan staat ook dat meer ouderbetrokkenheid bij het onderwijs het gevaar van polarisatie en radicalisering kan verkleinen.

Het plan van het kabinet richt zich niet alleen op het tegengaan van radicalisering van jonge moslims, maar ook op het voorkomen dat met name autochtone jongeren rechts-extremistisch gedachtegoed overnemen.

Financiering
De investering van 28 miljoen euro komt uit de pot die het kabinet heeft gereserveerd voor veiligheid, stabiliteit en respect. Het geld is bedoeld voor de periode 2007-2011. Het gaat hoofdzakelijk naar de gemeenten voor het ontwikkelen van lokaal beleid. Uit het plan is niet op te maken of er ook geld direct naar het onderwijs gaat.

Het integrale ‘Actieplan polarisatie en radicalisering 2007-2011’ staat als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen