Onderwijs Bewijs: leidraad voor onderzoeksvoorstellen

Op de website van het programma Onderwijs Bewijs staat een leidraad voor het aanvragen van onderzoeksvoorstellen. Dat kan tot 1 juli. Lees verder

Het programma Onderwijs Bewijs stimuleert de ontwikkeling van evidence-based onderwijs. Het doel is via wetenschappelijk onderzoek kennis te verzamelen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs.

Voor de tweede onderzoeksronde is 10,5 miljoen euro beschikbaar. De online leidraad geeft informatie over de eisen die gesteld worden aan een onderzoeksvoorstel en over de procedure rond het indienen daarvan. In de tweede ronde van Onderwijs Bewijs staan vijf thema’s centraal:

* Dagindeling en opvang;
* Excellentie;
* Burgerschap;
* Gedragsproblemen en pesten;
* Vermindering van achterstanden.

Deelname aan Onderwijs Bewijs is interessant voor onderzoekers, scholen, lerarenopleidingen, schoolbegeleidingsdiensten, jeugdzorginstellingen, peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang.

Onderzoeksvoorstellen kunnen tot 1 juli 2010 worden ingediend.

Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl.