‘Onderwijs centraal, welk kabinet er ook komt’

De Onderwijsraad geeft in een brief aan informateur Ivo Opstelten aan dat onderwijs een belangrijk onderdeel moet zijn van het nog te vormen regeerakkoord. Lees verder

In de brief vraagt de Onderwijsraad expliciete aandacht voor vijf onderwerpen die volgens de raad in elk geval in het komende regeerakkoord moeten staan:

* Kwaliteitsverhoging van leraren;
* Ook driejarigen naar de basisschool;
* Betere aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs;
* Meer variƫteit, kleinschaligheid en contactintensiteit;
* Betere verbinding tussen maatschappij en onderwijs.

De brief van de Onderwijsraad staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen