Onderwijs en bouw tekenen voor betere scholen

De PO-Raad ondertekent op dinsdag 10 november met verscheidene partners uit de bouw een convenant voor betere onderwijshuisvesting. Lees verder

Het convenant is bedoeld om kennis en ervaringen te bundelen. Dat is handig voor schoolbesturen, omdat die over het algemeen slechts incidenteel te maken hebben met scholenbouw en daar dus niet veel ervaring mee hebben. De huidige programma’s van eisen maken het extra urgent om die ervaring wel te hebben.

De samenwerking op onderwijshuisvestingsgebied is een initiatief van het Servicecentrum Scholenbouw. De partijen uit de bouw die het convenant ondertekenen zijn de Bond van Nederlandse Architecten, NLingenieurs, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, AannemersFederatie Nederland en Systeembouwend Nederland.