Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen

Scholen moeten zelf kunnen bepalen in hoeverre ze maatschappelijke taken op zich nemen die bovenop de kerntaak van het onderwijs komen. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen’, dat woensdag is aangeboden aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De Onderwijsraad stelt dat de afgelopen jaren veel maatschappelijke taken op de scholen zijn afgekomen, zoals de zorg voor veiligheid, het tegengaan van segregatie en het voorkomen van overgewicht bij leerlingen. De raad stelt duidelijk dat dergelijke taken altijd als aanvullend moeten worden gezien op de kerntaak van het onderwijs, namelijk kwalificatie en socialisatie. 

Het is volgens de Onderwijsraad nadrukkelijk aan de scholen zelf om te bepalen of zij extra taken op zich willen nemen. Hierbij maakt de raad onderscheid tussen drie soorten schooltypen:

1. De multifunctionele school, die naast onderwijs allerlei diensten aanbiedt gericht op ontspanning en opvang;

2. De sobere school, die zich richt op de wettelijke functie van het onderwijs om leerlingen te kwalificeren en socialiseren;

3. De netwerkschool, die bij de uitvoering van extra taken samenwerking zoekt met externe partners.

De Onderwijsraad spreekt geen voorkeur uit voor een van de schooltypen. De scholen moeten volgens de raad zelf kunnen bepalen wat zij met de extra taken doen die op hen afkomen.

Op de website van de Onderwijsraad kunt u de samenvatting en de integrale versie van het onderzoeksrapport downloaden.