Onderwijs heeft last van slingerend segregatiebeleid

Schoolbesturen die segregatie in het onderwijs willen tegengaan, hebben last van slingerend beleid van de rijksoverheid. Dat staat in een onderzoeksrapport dat het Kohnstamm Instituut in opdracht van het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM heeft opgesteld. Lees verder

In 2006 bepaalde toenmalig CDA-minister Maria van der Hoeven dat schoolbesturen en gemeenten niet-vrijblijvende afspraken moesten maken om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In de jaren die daarop volgden, bleek iets meer dan de helft van de schoolbesturen en gemeenten dergelijke afspraken te hebben gemaakt.

‘Het toenmalige beleidsdoel is dus zeker nog niet gehaald’, constateert het Kohnstamm Instituut. ‘De redenen daarvoor zijn nog steeds dezelfde: gebrek aan urgentiegevoel, gebrek aan overeenstemming en gebrek aan ideeën/kennis over welke maatregelen zouden kunnen werken. Er ontstaan duidelijk niet ‘vanzelf’ lokale afspraken.’

De constatering dat de rijksoverheid een slingerende beleid voert, blijkt uit de mededeling van de huidige minister Marja van Bijsterveldt van OCW (eveneens CDA) dat het tegengaan van segregatie voor haar geen prioriteit meer heeft. Dit betekent volgens de onderzoekers dat OCW zich feitelijk neerlegt bij de huidige situatie, waarin sprake is van gesegregeerde zwarte en witte scholen.

Klik hier voor meer informatie op de website van FORUM.