Onderwijs komt er genadig vanaf, vindt LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) vindt dat het onderwijs er gezien de bezuinigingsdrift vrij goed vanaf komt. Lees verder

Het goede nieuws van Prinsjesdag is volgens het LVGS dat het Actieplan LeerKracht kan worden uitgevoerd en dat de campagne tegen schooluitval door kan gaan. Bovendien komt er meer geld voor het zogenoemde kindgebonden budget.

Maar het LVGS benadrukt ook dat er niet extra in het onderwijs wordt geïnvesteerd, zoals veel politieke partijen voor de verkiezingen hadden toegezegd. Ook vindt het LVGS het vreemd dat een deel van het geld dat wordt bezuinigd op de kinderopvang wordt doorgeschoven naar het onderwijsbudget.

Bovendien benoemt het landelijk verband de wederom beperkte inflatie-indexering voor de scholen. De werkgeverslaten blijven hierdoor sterker stijgen dat de bekostiging.

In de rechterkolom staat het persbericht dat het LVGS naar aanleiding van Prinsjesdag heeft verstuurd. Daar vindt u ook gerelateerde berichten over de begrotingsplannen.

Bijlagen