‘Onderwijs moet zich op eisen van 21e eeuw richten’

Professionele en betrokken schoolbestuurders, directeuren en leraren hebben de sleutel in handen tot een vernieuwing van het curriculum, zodat dit aansluit op de hoge eisen van de (toekomstige) samenleving. Dat benadrukt de Onderwijsraad in het advies Een eigentijds curriculum.

De 21e eeuw doet volgens de Onderwijsraad ‘een groot beroep op ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen’. Het onderwijs moet hier met het curriculum op inspelen ‘zodat jongeren een stevige basis wordt geboden voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren’.

De raad signaleert dat het Nederlandse onderwijsstelsel op dit moment niet voorziet in een systematische vernieuwing van het curriculum. ‘Hierdoor vinden noodzakelijke (vak)vernieuwingen vaak niet, te laat of te ge├»soleerd plaats.’ Bovendien is er volgens de Onderwijsraad ‘onvoldoende samenhang in het curriculum, zowel tussen vakgebieden als tussen onderwijssectoren’.

De Onderwijsraad schrijft verder: ‘Het bij de tijd houden van het onderwijs is vooral een taak van leraren, school-, team- en afdelingsleiders, en besturen. Zij kunnen het curriculum aanpassen, verbeteren en afstemmen op de lokale situatie om goed in te spelen op maatschappelijke veranderingen. Hun betrokkenheid en professionaliteit vormen daartoe de sleutel.’

Lees verder…