Onderwijs nauwelijks genoemd in Troonrede

Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede nauwelijks aandacht besteed aan het onderwijs.

Het Onderwijsakkoord kwam heel even aan bod, en de afspraak daarin dat er werk behouden moet blijven/gecreëerd moet worden voor 3000 leraren. Ook noemde hij het techniekpact, dat bedoeld is om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan bètavakken. Het onderwijs werd ook even genoemd bij een stukje over de jeugdzorg.

Om drie uur biedt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in de Tweede Kamer het bekende koffertje met de Miljoenennota aan. Zodra dat is gebeurd, komt de begroting online (rond kwart over drie). VOS/ABB zal dan een eerste analyse van de onderwijsbegroting maken.

Uiteraard zal de focus ook specifiek op het openbaar onderwijs zijn gericht. Zo biedt de begroting mogelijk eindelijk helderheid over de handhaving van de rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistische vormingsonderwijs in de openbare scholen. Staatssecretaris Sander Dekker wil van die subsidie af, maar de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor handhaving ervan. Op Twitter heeft Dekker aan VOS/ABB laten weten dat er positieve helderheid komt. Het lijkt er dus op dat de rijkssubsidie, zoals VOS/ABB herhaaldelijk heeft bepleit, behouden blijft.

Financieel expert Bé Keizer zal de onderwijsbegroting vervolgens nauwkeurig analyseren. Zijn analyse wordt waarschijnlijk woensdag in de loop van de dag op deze website gepubliceerd.