Onderwijs toch weer gekort

Koningin Beatrix meldt in de Troonrede dat het onderwijs bij de bezuinigingen in 2011 wordt ontzien. Maar als ik de plannen voor de onderwijsbegroting goed lees, dan zie ik dat het demissionaire kabinet in feite toch fors op onderwijs bezuinigt. Lees verder

Het gaat het om de zogenoemde enveloppenmiddelen voor OCW. Zegge en schrijve een slordige 235 miljoen euro voor 2011. Dat geld wordt niet uitgekeerd, wat met zich meebrengt dat tijdelijke onderwijsprojecten volgend jaar niet van de grond zullen komen. Dit is in mijn ogen strijdig met de geruststellende woorden die koningin Beatrix onder verantwoordelijkheid van demissionair premier Balkenende heeft uitgesproken.

Het is nu nog niet helder wat het uitblijven van de enveloppenmiddelen in 2011 voor het onderwijs precies zal betekenen. Maar het moet heel raar lopen wil dit geen nadelige invloed hebben. Projecten die met enveloppenmiddelen worden betaald, of liever gezegd werden betaald, waren altijd bedoeld om het onderwijs te verbeteren. Gelukkig zal bijvoorbeeld het al lopende project om het aantal zeer zwakke scholen terug te dringen, ook in 2011 doorgaan. Voor dit en ook voor een aantal andere projecten zijn al beschikkingen afgegeven.

Een andere ontwikkeling in de OCW-begroting durf ik cynisch te noemen. Het gaat hier om de bezuiniging op de kinderopvang. Ouders gaan voor de opvang fors meer betalen, afhankelijk van hun gezinsinkomen. Er wordt volgend jaar 230 miljoen euro mee bezuinigd. Met een deel van dat geld wordt een gat in de onderwijsbegroting gedicht. In feite komt het erop neer dat ouders met kinderen in de (buitenschoolse) opvang gaan meebetalen aan het onderwijs voor hun eigen kroost en leeftijdgenoten die niet naar de opvang gaan.

Herhaling van vorig jaar
De Troonrede en de presentatie van de begroting lijken op een herhaling van vorig jaar. Ook toen meldde het kabinet dat het onderwijs uit de wind zou worden gehouden. Wie vervolgens de begrotingsplannen voor 2010 las, kwam erachter dat er in het primair onderwijs flink werd bezuinigd op het budget voor bestuur en management.

VOS/ABB signaleerde dit als eerste en kaartte het probleem direct aan bij het kabinet en de Tweede Kamer. Een deel van de Kamerleden had hier oor voor, maar helaas bleek er geen meerderheid te zijn om de B&M-bezuiniging tegen te houden. Ook nu stelt VOS/ABB de tevergeefs verborgen bezuiniging in politiek Den Haag aan de kaak.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB