Onderwijsachterstandengeld in lumpsum

Senior beleidsmedewerker Geke Lexmond van VOS/ABB heeft een bijgewerkte notitie geschreven over de onderwijsachterstandengelden in de lumpsum. Lees verder

Het betreft een actualisering van de notitie die VOS/ABB vorig jaar mei publiceerde. Aanleiding voor die notitie waren de vele vragen die bij de Helpdesk van VOS/ABB binnenkwamen over hoe de middelen uit de motie-Verhagen in de lumpsum waren verwerkt. Doordat een deel van het geld rechtstreeks naar de schoolbesturen ging, was niet altijd duidelijk wat de gevolgen hiervan waren op gemeentelijk niveau.

De bijgewerkte notitie met de aangepaste bedragen staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen