Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019

De Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019 brengt regionale verschillen in de arbeidsmarkt in kaart.

In de atlas staan landkaarten, grafieken en tabellen die inzicht geven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld over zij-instromers en regionale verschillen in de verhouding tussen mannen en vrouwen die in het primair onderwijs werken.

Het is de vierde keer dat het Arbeidsmarktplatform de Onderwijsatlas Primair Onderwijs publiceert. De atlas gaat naar schoolbesturen en scholen.

U kunt de atlas ook online bekijken.