Onderwijskwaliteit laat stijgende lijn zien

Het gaat goed met de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Dat melden waarnemend minister André Rouvoet en demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

In een zogenoemde opbrengstbrief aan de Kamer meldt Van Bijsterveldt dat er op basis van de Kwaliteitsagenda VO in twee jaar al veel is bereikt.

Zo noemt zij de extra aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen en de referentieniveaus die hiervoor zijn ingevoerd. Ook benadrukt ze de expliciete aandacht voor excellente leerlingen, die ten goede komt aan talentontwikkeling. Onder het kopje ‘burgerschapsvorming’ noemt van Bijsterveldt de maatschappelijke stages, die inmiddels op vrijwel alle vo-scholen zijn ingevoerd. Tevens legt ze de nadruk op de investeringen in de verdere professionalisering van leraren en de aanscherping van de exameneisen. De staatssecretaris wijst er ook op dat op steeds meer scholen de minimale onderwijstijd wordt gehaald.

Primair onderwijs
Waarnemend minister André Rouvoet van OCW meldt de Tweede Kamer dat het ook met de kwaliteit van het primair onderwijs steeds beter gaat, ‘maar we zijn er nog niet’, aldus Rouvoet.

In 2007 is samen met het scholenveld de Kwaliteitsagenda PO opgesteld. ‘Sinds de start van de kwaliteitsagenda werken we op alle niveaus, van bestuurder tot leraar, aan een meer resultaatgerichte aanpak om de het beste uit alle leerlingen te halen. De eerste resultaten worden zichtbaar’, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Hij schrijft echter ook dat hij zorg heeft over de voortzetting van de verbeteringen. ‘Om deze verbeteringen een duurzaam karakter te geven, is blijvende aandacht in het beleid én op scholen nodig. Zonder verdere aandacht zullen de opgestarte onderwijsverbeteringen stranden.’ Het is volgens Rouvoet aan een volgend kabinet om te bepalen hoe die aandacht voor kwaliteitsverbetering eruit zal zien.