Onderwijspensioenen nog in gevarenzone

De financiële positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is verbeterd, maar nog niet zodanig dat een verlaging van de onderwijspensioenen is afgewend.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de grote pensioenfondsen zich de laatste drie maanden flink hebben hersteld van hun penibele financiële positie. Fondsen herstellen zich dankzij goede winsten op de beurzen en een stijging van de gemiddelde rente die ze gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze in kas moeten houden.

De dekkingsgraad verbeterde van 96 procent aan het einde van het vierde kwartaal tot 101 procent. 'Eindelijk weer eens prettiger nieuws voor onze deelnemers', zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer in het AD. Het wettelijk vereiste minimumpercentage is echter 105 procent, dus het ABP is er nog niet en het is maar de vraag of de aandelen blijven stijgen en of er nog een verdere rentestijging mag worden verwacht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl