Onderwijspensioenen vooralsnog onaangetast

Het ABP behoort niet tot de pensioenfondsen die in 2011 de uitkeringen moeten verlagen. Dit meldt het ABP na de aankondiging van demissionair minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 14 pensioenfondsen tot verlaging moeten overgaan. Lees verder

Door de combinatie van de slechte rendementen op de beurs van de afgelopen jaren en de historisch lage rente is de dekkingsgraad van een aantal pensioenfondsen zo laag geworden, dat zij de uitkeringen moeten verlagen. Het ABP meldt dat het niet tot deze groep pensioenfondsen behoort.

Het pensioenfonds voor de (semi)overheid voert een herstelplan uit dat vorig jaar is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank, die wettelijk toezicht houdt op de financiële gezondheidstoestand van pensioenfondsen. Belangrijkste doelstelling van de hersteloperatie is dat de dekkingsgraad in vijf jaar tijd weer op het vereiste niveau van 105 procent komt.

Om deze doelstelling te bereiken én om te voorkomen dat de pensioenen moeten worden verlaagd, heeft het ABP ervoor gekozen om de premies tijdelijk te verhogen en om de pensioenen niet mee te laten stijgen met de jaarlijkse stijging van de lonen.

Per 1 augustus is de premie voor ouderdoms- en nabestaandepensioen met 1 procentpunt verhoogd naar 21,3 procent. De werkgever betaalt 70 procent van deze premie, 30 procent is voor rekening van de werknemer.

Het bestuur van het VUT-fonds heeft overigens besloten de FPU-premie met ingang van 1 augustus met 0,3 procentpunt te verlagen. Door deze verlaging is de overgangspremie, waarvan de FPU-premie een onderdeel vormt, vanaf 1 augustus 3,7 procent van het inkomen. De werkgever betaalt hiervan 1,45 procent, de werknemers 2,25 procent.

Het ABP hoopt dat de ontwikkelingen op langere termijn de gevolgen van de financiële crisis kunnen verminderen. Als dat niet het geval zal blijken, dan is het mogelijk dat het ABP genoodzaakt zal zijn de tijdelijke premieopslag verder te verhogen of alsnog de pensioenen te verlagen, maar zover is het nu dus (nog) niet.

Klik hier voor het persbericht dat het ABP over de pensioenkwestie heeft uitgestuurd.