Onderwijspersoneel hecht aan lange zomervakantie

Het wetsvoorstel om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs met één week in te korten, valt slecht onder personeelsleden. De Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het onaanvaardbaar. Lees verder

AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ton Rolvink zegt dat het erop lijkt dat het huidige kabinet er alles aan doet om het leraarsberoep onaantrekkelijk te maken. ‘Bezuinigen op passend onderwijs, een nullijn voor de salarissen van al het onderwijspersoneel en dan nu weer korten op de vakantie. Dan verbaast het ons niets als er straks minder mensen voor het beroep kiezen, terwijl we weten dat vooral in het voortgezet onderwijs duizenden mensen nodig zijn om de pensioneringsgolf op te vangen’, aldus Rolvink.

Ook uit een poll op de website www.prima-online.nl blijkt dat er verzet is tegen het wetsvoorstel, dat bedoeld is om lesuitval tegen te gaan en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verhogen. Van de 1200 mensen die op de poll reageerden, is 87 procent tegen een kortere zomervakantie.

De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel. De Tweede Kamer moet er nog over stemmen.