Leraren vinden dat ze het veel te druk hebben

De hoge werkdruk die in het basisonderwijs wordt ervaren, tast de gezondheid en het privéleven van het personeel aan en ook hun plezier in het werk. Dit meldt CNV Onderwijs op basis van een enquête onder leraren.

De oorzaak van de hoge werkdruk die wordt ervaren, is volgens de christelijke onderwijsbond niet het lesgeven, maar ‘de enorme hoeveelheid extra taken’. Op grond van wat de respondenten melden, tast de hoge werkdruk bij 47 procent de gezondheid aan. Bij 60 procent gaat de werkdruk ten koste van het privéleven. Tweederde van de respondenten meldt minder plezier in het werk te hebben.

Het extra werk op basisscholen bestaat uit administratieve taken, zoals het schrijven van handelingsplannen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook moeten leraren in het basisonderwijs volgens CNV Onderwijs te veel verantwoorden en vergaderen. ‘Daarin zijn scholen echt doorgeslagen. Ik wil met de onderwijsinspectie afspraken maken hoe we de bureaucratie kunnen verminderen’, zegt voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs.

Zij vindt ook dat er te veel maatschappelijke onderwerpen bij de scholen worden neergelegd, zoals de strijd tegen obesitas. Bovendien moeten de scholen volgens haar meedoen aan allerlei activiteiten, zoals de Avondvierdaagse en de Koningsspelen, of die zelf organiseren, zoals sportdagen, pleinwachten en verkeerslessen. Daarbij komt, zo signaleert Van den Berg, dat ouders op sommige scholen maar weinig doen.