Onderwijsraad adviseert over stapsgewijze innovaties

De Onderwijsraad heeft het advies ‘Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees verder

Het advies gaat over onderwijsvernieuwingen. Op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht de Onderwijsraad hoe de bestaande onderwijspraktijk stapsgewijs kan worden verbeterd.

In het advies staat drie aanbevelingen centraal:

1. Stimuleer netwerkvorming van scholen, ontwikkelaars en onderzoekers.

2. Bundel en coƶrdineer de verdeling van de middelen.

3. Kijk als overheid kritisch naar effectiviteit van onderwijsbeleid.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de Onderwijsraad. Aan het einde van dat bericht staan links naar een samenvatting van het advies en het integrale adviesrapport dat aan de Kamer is aangeboden.