Onderwijsraad: betere doorstroom nodig

De doorstroom en talentontwikkeling in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten worden verbeterd. Ook moeten de eindniveaus en doorstroommogelijkheden worden gewaarborgd in plaats van het aanbod. Dat stelt de Onderwijsraad in het rapport ‘Doorstroom en talentontwikkeling’ dat dinsdag is overhandigd aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

In het rapport staat dat het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs erin slagen grote groepen leerlingen op te leiden en door te laten stromen naar het hoger onderwijs. De Onderwijsraad signaleert echter ook problemen, bijvoorbeeld de stagnatie van het aantal leerlingen dat een startkwalificatie haalt en het achterblijvende kennisniveau.

De gesignaleerde problemen hebben volgens de raad te maken met een sterke differentiatie in leerwegen in combinatie met een vroege selectie. De raad wil daarom dat scholen meer mogelijkheden krijgen om zelf het aanbod van leerwegen te vereenvoudigen. Ook moet de doorstroom van vmbo naar havo makkelijker worden. Dit om negatieve gevolgen van vroege selectie tegen te gaan.

Klik hier voor het rapport ‘Doorstroom en talentontwikkeling’.