Onderwijsraad: kinderen van 3 naar de basisschool

Alle kinderen van drie jaar moeten de mogelijkheid krijgen om vijf ochtenden per week naar de basisschool te gaan. Dat adviseert de Onderwijsraad. Lees verder

Van alle driejarigen gaat  92 procent naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool. De kwaliteit van dit soort voorzieningen varieert echter sterk en lijkt eerder af dan toe te nemen, constateert de Onderwijsraad. Daarom pleit de raad voor een pedagogisch aanbod voor alle driejarigen op de basisschool.

Het advies ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’ is woensdag overhandigd aan waarnemend minister André Rouvoet van OCW.

Klik hier voor het advies.

Klik hier voor een samenvatting.