Onderwijsraad laat acceptatieplicht onvermeld

Het is mooi dat de Onderwijsraad met een uitgebreid advies komt over het bevorderen van integratie in het onderwijs. Toch plaatst VOS/ABB een aantal kanttekeningen. Zo is het bevreemdend dat de Onderwijsraad blijft uitgaan van bestaande juridische kaders door te stellen dat gescheiden wachtlijsten op basis van etniciteit ontoelaatbaar zijn. Ook vinden wij het een misser dat de term algemene acceptatieplicht niet terugkomt in het advies. Lees verder

De reden waarom minister Maria van der Hoeven van OCW de Onderwijsraad om advies vroeg, waren de gescheiden wachtlijsten voor autochtone en allochtone leerlingen die VOS/ABB-lid obs De Pijler in Rotterdam al jarenlang hanteert. Dit doet de school naar volle tevredenheid. Niet alleen de school zelf vindt de gescheiden wachtlijsten op basis van etniciteit een uitkomst, maar ook de ouders, zo heeft directeur Harry Reitsma enige tijd geleden in ons vakblad Over Onderwijs benadrukt.

De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk van Onderwijs en Integratie lanceerde op basis van het beleid van De Pijler het plan om in gemengde wijken in heel Rotterdam aparte wachtlijsten te introduceren voor ‘witte’ en ‘zwarte’ leerlingen. Hij realiseerde zich terdege dat dit op of wellicht over het randje was. De Onderwijsraad fluit hem inderdaad terug, omdat Nederland ook internationaal gebonden is aan afspraken die discriminatie verbieden.

VOS/ABB vindt het jammer dat de Onderwijsraad uitgaat van de juridische status quo. Veranderingen van beleid vereisen vaak andere kaders. Ook hier had dit tot de mogelijkheden moeten behoren. Nu komt de Onderwijsraad wel met alternatieven, zoals menging op basis van taal- en leerachterstanden of de wegingsfactoren. Dit zijn bruikbare instrumenten, maar wij vragen ons toch af of het niet beter was geweest om wettelijk vast te leggen dat de afkomst van leerlingen wel als criterium zou mogen worden gebruikt. In de praktijk is dit per slot van rekening waar het om draait.

VOS/ABB plaatst ook een kanttekening bij het ontbreken van de term algemene acceptatieplicht in het advies van de Onderwijsraad. Naar onze mening kan deze plicht leiden tot een evenwichtige spreiding van autochtone en allochtone leerlingen over álle scholen. Nu is het nog zo dat het openbaar onderwijs over het algemeen het zwaarst wordt belast met achterstandsleerlingen. Algemene acceptatieplicht kan een middel zijn om deze last te spreiden, ook over de scholen voor bijzonder onderwijs.

Philip Geelkerken