Onderwijsraad lanceert ‘Geheugen van het onderwijs’

De Onderwijsraad heeft ter gelegenheid van zijn 90-jarig bestaan een nieuwe website geopend: Geheugen van het onderwijs. Daarop staat een royale selectie van de duizenden adviezen die de Onderwijsraad tussen 1919 en 2009 uitgaf. Minister Plasterk heeft eerste een kijkje genomen op www.onderwijserfgoed.nl. Lees verder

De uitverkoren publicaties zijn geordend in thema’s en periodes. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, in alle onderwijssectoren: primair, voortgezet en hoger onderwijs, en volwasseneneducatie.

Daarmee krijgt de bezoeker van de site in een oogopslag zicht op de fascinerende ontwikkelingen die het Nederlandse onderwijs doormaakte in bijna een eeuw tijd. Sommige vernieuwingen bleken (bijzonder) consistent, andere ondergingen een metamorfose. In zijn rol als adviseur van regering en parlement heeft de Onderwijsraad hieraan bijgedragen. 

De bezoeker kan daarom met allerlei vragen op de nieuwe website terecht. Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur in het wetenschappelijk onderwijs?  De Onderwijsraad heeft het antwoord.

Adrie van der Rest, secretaris van de Onderwijsraad: “Het 90-jarig bestaan van de raad is een goed moment om alle adviezen – ook degene die in het verleden lange tijd niet openbaar waren – digitaal te ontsluiten. Via onze erfgoedsite wordt zichtbaar welke thema’s vroeger speelden en welke nu belangrijk zijn. Ook kun je de ontwikkelingen zien die zich daarin hebben voorgedaan. Het digitaliseren van onze adviezen is het begin. We hebben de ambitie de site uit te breiden met de verslagen van de inspectie van het onderwijs, oude schoolboeken en prenten, de belangrijke beleidsstukken van bewindslieden én parlementaire verslagen van de besprekingen daarvan.” 

De website Geheugen van het onderwijs is te bekijken op het adres www.onderwijserfgoed.nl.