Onderwijsraad: lat moet hoger in voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad heeft het actieplan ‘Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs’ gepubliceerd. Sleutelbegrip in dit advies is ‘opbrengstgericht werken’. Lees verder

Het advies volgt op de aankondiging door minister Marja van Bijsterveldt van OCW van het ‘Actieplan Beter Presteren’. De raad vindt onder meer dat scholen meer aandacht moeten hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Voor de overige vakken zouden gemeenschappelijke kernen moeten worden bepaald. Een herziening van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is gewenst en moet plaatsvinden in overleg met het vervolgonderwijs.

Opbrengstgericht werken moet volgens de Onderwijsraad centraal staan, omdat dit tot betere leerprestaties leidt. De raad vindt dat alle scholen zouden moeten beschikken over een systeem om gericht de vorderingen van leerlingen te volgen en het onderwijs meer individueel op leerlingen af te stemmen.

Om tot meer leerprestaties te komen, is het van belang dat er betere leraren en schoolleiders komen. De Onderwijsraad adviseert daarom om bij- en nascholing verplicht te stellen. Nieuwe leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zou allemaal bachelorniveau moeten hebben, waarna ze binnen vijf jaar hun master halen. Ook voor schoolleiders moeten bekwaamheidseisen worden ontwikkeld, vindt de Onderwijsraad.

Klik hier voor een samenvatting van het advies.

Klik hier voor het integrale advies.