Onderwijsraad maakt gehakt van tbo-maatregel

De Onderwijsraad heeft geen goed woord over voor de voorgestelde terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel). De raad vindt de maatregel niet noodzakelijk en effectief, twijfelt aan de uitvoerbaarheid ervan en stelt bovendien dat het onderwijsperspectief ontbreekt. Het advies aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW is om de tbo-maatregel niet in te voeren.

De voorgestelde terbeschikkingstelling aan het onderwijs houdt in dat rechters de mogelijkheid zouden moeten krijgen om jongeren van 12 tot 23 jaar die voor een misdrijf worden veroordeeld te verplichten naar school te gaan. Als zij hieraan niet meewerken, moeten ze naar een justitiƫle (jeugd)inrichting.

Het voorstel komt van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft er in maart mee ingestemd. De tbo-maatregel kreeg al eerder de steun van minister Jet Bussemaker, staatssecretaris Sander Dekker van OCW en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Het idee om veroordeelde jongeren ter beschikking van het onderwijs te stellen komt van PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch. Hij kwam er al in 2010 mee.

De Onderwijsraad concludeert nu echter dat de voorgestelde maatregel te eenzijdig vanuit het strafrecht is benaderd en dat het onderwijsperspectief ten onrechte ontbreekt. ‘Hierdoor staat de tbo-maatregel op gespannen voet met de algemene taken en verantwoordelijkheden van het onderwijs als zodanig’, zo staat in een advies aan Dekker.

Daarnaast is de raad niet overtuigd van de noodzaak, effectiviteit en uitvoerbaarheid van de tbo-maatregel. ‘Het staat onvoldoende vast dat bestaande mogelijkheden tot scholing van de beoogde doelgroep binnen en buiten het strafrecht ten volle worden benut. Bovendien is het twijfelachtig of dwang tot scholing via de tbo-maatregel ertoe zal leiden dat deze jongeren meer gemotiveerd raken een opleiding af te ronden.’

Het advies van de Onderwijsraad is om bestaande maatregelen aan te passen en de tbo-maatregel niet in te voeren.