Onderwijsraad pleit voor ‘leeropvang’

Kinderopvang moet ‘leeropvang’ worden. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Een rijk programma voor ieder kind’ dat is overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Lees verder

De Onderwijsraad vindt dat kinderopvang een meer educatief karakter moet krijgen. Er wordt een breed programma voorgesteld, dat jonge kinderen op een speelse manier moet voorbereiden op school.

Alle kinderen van tweeënhalf tot vier jaar zouden voor dit programma in aanmerking moeten komen, dus niet alleen kinderen uit allochtone risicogroepen. Omdat de ‘leeropvang’ niet te veel mag gaan kosten, stelt de raad voor om deze vorm van opvang alleen voor driejarigen volledig te laten subsidiëren.

Het personeel in de ‘leeropvang’ zou op hbo-niveau moeten worden opgeleid.Pabo-studenten zouden hier na het eerste jaar voor moeten kunnen kiezen.

Het advies Een rijk programma voor ieder kind is in digitale versie beschikbaar op de website van de Onderwijsraad.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl