Onderwijsraad pleit voor meer doelmatigheid

Scholen moeten meer kostenbewust worden. Als ze doelmatiger gaan werken, dan kunnen ze met hetzelfde geld meer doen. Dat stelt de Onderwijsraad. Lees verder

Kern van het advies ‘Naar doelmatiger onderwijs’ van de Onderwijsraad is dat de huidige middelen en het huidige personeel beter kunnen worden benut. Voorzitter Fons van Wieringen: ‘Doelmatigheid is geen doel op zich. De raad wil het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau – met inzet van de huidige middelen – stimuleren. Het versterken van doelmatigheidsbesef is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Draconische bezuinigingen zijn niet realistisch, maar zoeken naar doelmatigheidswinst in het onderwijs is legitiem.’

In de huidige situatie zouden scholen vaak onvoldoende zicht hebben op de kosten die zij maken voor bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen. De Onderwijsraad pleit er daarom voor om instrumenten te ontwikkelen waarmee die kosten in beeld kunnen worden gebracht. Als voorbeeld wordt de Onderwijscalculator genoemd, waarmee instellingen en docententeams systematischer en meer kostenbewust ervaringen kunnen opdoen met verschillende aanpakken en methoden.

Daarnaast tekent de Onderwijsraad aan dat met een goed personeelsbeleid kwaliteiten van leraren beter kunnen worden benut. Dat leidt over het algemeen tot meer tevredenheid onder het personeel. Ook zouden leraren systematisch hun eigen tijdsbesteding in de gaten moeten houden, ‘zoals gebruikelijk in een professionele organisatie’. CNV Onderwijs noemde dit idee direct na publicatie van het advies al ‘absurd’.

Klik hier voor het advies ‘Naar doelmatiger onderwijs’.