Onderwijsraad: verplichte tussentijdse toets niet nodig

Het is in het voortgezet onderwijs niet nodig een jaarlijkse uniforme toets wettelijk verplicht te stellen. Dat adviseert de Onderwijsraad aan demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De minister van OCW had de Onderwijsraad om advies gevraagd naar aanleiding van haar voornemen om in het voortgezet onderwijs een diagnostische tussentijdse toets in te voeren voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Ook wil Van Bijsterveldt dat vo-scholen worden verplicht een leerlingvolgsysteem te gebruiken. De plannen passen in het beleid voor meer opbrengstgericht werken.

De Onderwijsraad stelt in zijn advies de minister te steunen in haar streven de onderwijskwaliteit en leerprestaties te verhogen. Opbrengstgericht werken draagt daar volgens de raad toe bij. Een verplichting voor de vo-scholen om gebruik te maken een jaarlijkse uniforme toets is echter niet nodig, vindt de Onderwijsraad.

'Het heeft de voorkeur', zo stelt de raad, 'de komende jaren met het scholenveld naar juiste arrangementen te zoeken om de leervorderingen van leerlingen te monitoren en hun leerprestaties te verhogen.'

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Onderwijsraad.

Klik hier voor het integrale advies aan de minister.