Onderwijstijd blijft voorlopig ongewijzigd

Komend schooljaar 2012/2013 verandert er nog niets aan de Wet op de onderwijstijd en vakantiedagen. Dit meldt de VO-raad, die bij de minister op duidelijkheid heeft aangedrongen omdat scholen hun planningen willen gaan maken. Lees verder

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft volgens de VO-raad laten weten dat scholen voor de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs het komend schooljaar nog kunnen uitgaan van de huidige wettelijke situatie. Ook de vakantiedata blijven gelden volgens de bestaande schema's.

 

Vertraging
Het nieuwe wetsvoorstel over de invoering van de 1040 urennorm kan niet meer per 1 augustus 2012 in werking treden. Het moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. Die behandeling stond gepland voor medio mei, maar heeft vertraging opgelopen doordat de Eerste Kamer een tweede schriftelijke ronde inlast.

Vasthouden aan oorspronkelijke voorstel
Overigens is de VO-raad nog steeds van mening dat de wet in de huidige vorm niet moet worden aangenomen, maar dat moet worden vastgehouden aan het oorspronkelijke voorstel van de commissie-Cornielje, dat is gebaseerd op 1000 uur.

Overzicht schoolvakanties