Slob: Onderwijswetten gaan boven joodse codices

De Inspectie van het Onderwijs bereidt bekostigingsmaatregelen voor tegen een joods-orthodoxe school in Amsterdam. De sociale veiligheid is daar niet in orde. Bovendien geeft het bestuur aan dat joodse wetten boven de Nederlandse onderwijswetgeving staan. Dat is volgens minister Slob onaanvaardbaar.

Het bestuur geeft volgens Slob bij het herstellen van de sociale veiligheid ‘weinig blijk van urgentie’, zo staat in een brief van hem aan de Tweede Kamer. De joods-orthodoxe school Cheider blijkt niet te voldoen aan de wettelijke verplichtingen wat betreft de kerndoelen rond bevordering van respect voor seksualiteit en seksuele diversiteit.

‘In het contact tussen de inspectie en het bestuur komt herhaaldelijk een principiĆ«le discussie aan de orde waarbij het bestuur heeft aangegeven dat de joodse codices prevaleren boven de Nederlandse onderwijswetgeving’, aldus Slob.

Hij noemt dit onaanvaardbaar. ‘De Nederlandse wetten gelden altijd en voor iedereen. Alle leerlingen op alle scholen hebben recht op onderwijs dat voldoet aan de voorwaarden die de wetgever stelt’, zo benadrukt hij.

Betasten en masseren

In 2018 werd een leerkracht van de Cheider-school in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf vanwege seksueel misbruik van een leerling. Het misbruik had plaats in 2012, toen de leerling 13 jaar was. De rechter achtte bewezen dat de leerkracht de leerling, een jongen, ‘over het gehele lichaam’ had betast en gemasseerd. Hij zou ook nog vijf andere leerlingen hebben misbruikt, maar dat werd niet bewezen.

Lees meer…