Onderzoek dyslexie in basispakket

Het kabinet wil onderzoeken of de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie per 1 januari 2009 kan worden vergoed via een subsidieregeling van twee jaar. Deze tijdelijke regeling is een stap naar definitieve opname van de diagnose en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding zal gelden voor leerlingen uit groep 4 van de basisschool, omdat vooral in deze groep dyslexie wordt gesignaleerd. Lees verder

Het voorstel staat in een brief die minister Ab Klink van VWS mede namens staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiermee reageert het kabinet op het advies ‘Dyslexie: van zorg verzekerd?’ van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Met het voorstel komt minister Klink tegemoet aan de motie van Anouchka van Miltenburg (VVD) en José Smits (PvdA).

Voor het opnemen van ernstige dyslexie in het basispakket is het van belang dat scholen meer gaan werken volgens de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle scholen dat doen.

Na de tijdelijke subsidieregeling van twee jaar wordt geëvalueerd hoe in de praktijk de vergoedingregeling werkt en of scholen en behandelaars alleen die kinderen doorverwijzen en behandelen voor wie de regeling daadwerkelijk bedoeld is. Ook de effectiviteit van de aangeboden behandelingen moet duidelijk worden. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie beslist de minister over definitieve opname in het basispakket.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl