In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Toezicht, Toezicht inspectie

De Inspectie van het Onderwijs wil een verdiepend onderzoek uitvoeren naar het basisschooladvies in relatie tot het rendement in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat meldt Anna Schipper, die samen met vertegenwoordigers van andere onderwijsorganisaties regelmatig door inspectie wordt geïnformeerd.

Het verdiepende onderzoek volgt op de signalering door de inspectie dat het onderwijs meer starheid lijkt te vertonen. In de Staat van het Onderwijs – Onderwijsverslag 2013/2014 staat dat steeds meer leerlingen aan het einde van de basisschool een advies krijgen voor één enkele schoolsoort in plaats van een gemengd advies voor meerdere schoolsoorten.

‘Ook komen leerlingen vaker terecht in homogene brugklassen. Overstappen wordt lastiger, ook omdat scholen vaker categoraal georganiseerd zijn’, aldus de inspectie in het Onderwijsverslag. Er wordt ook minder ‘gestapeld’ en er worden minder vwo-diploma’s gehaald. Dit roept volgens de inspectie de vraag op of leerlingen nog voldoende kansen krijgen.

Delen