Onderzoek naar efficiency in het onderwijs

Het ministerie van OCW investeert 25 miljoen om experimenteel onderzoek te doen naar efficiency in het onderwijs en begeleiding van hoogbegaafdheid. Hiervoor is het actieprogramma Onderwijs Bewijs opgezet. Het richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. Lees verder

Met dit actieprogramma wil OCW meer ‘evidence-based kennis’ verwerven over effectief en efficiënt onderwijs én meer verbindingen leggen tussen het onderwijsveld en wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs Bewijs richt zich op de thema’s efficiency in het onderwijs en doeltreffendheid begeleiding hoogbegaafde leerlingen. Het eerste thema waar het actieprogramma zich op richt, efficiency in het onderwijs,  is onderverdeeld in drie subthema’s: het lerarentekort, het taal- en rekenonderwijs en de jeugdzorg.Het andere thema is gericht op de doeltreffendheid van de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en vroege signalering van hoogbegaafdheid. 

Onderwijs Bewijs roept scholen en wetenschappers dan ook op om voorstellen in te dienen voor interventies waarvan zij denken dat deze effectief zullen zijn en waarvan ze willen weten of dit ook daadwerkelijk zo is. De voorstellen moeten aan een aantal criteria voldoen en zullen beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. De jury zal uiteindelijk beslissen welke interventies voor financiering in aanmerking komen. 

Meedoen? Meer informatie op www.onderwijsbewijs.nl. U kunt ook e-mailen naar onderwijsbewijs@senternovem.nl.